Συμβουλευτική ζεύγους

Συμβουλευτική σχέσεων

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΖΕΥΓΟΥΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΖΕΥΓΟΥΣ

Η συμβουλευτική των σχέσεων είναι η διαδικασία παροχής συμβουλών στο επίπεδο των προσωπικών σχέσεων, σε μία προσπάθεια τα άτομα να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν καλύτερα ή να συμβιβάσουν, ενοχλητικές διαφορές και επαναλαμβανόμενες μορφές άγχους μέσα σε μία σχέση. Η σχέση μπορεί να είναι μεταξύ μελών μίας οικογένειας ή ενός ζευγαριού, υπαλλήλων ή εργοδοτών σε ένα χώρο εργασίας ή μεταξύ ενός επαγγελματία και ενός πελάτη.

Η θεραπεία του ζευγαριού (ή η θεραπεία σχέσεων) είναι ένα υποσύνολο της συμβουλευτικής σχέσης. Μπορεί να διαφέρει από άλλες μορφές συμβουλευτικής σχέσης από διάφορες απόψεις, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειάς της. Η σύντομη συμβουλευτική μπορεί να είναι μεταξύ 1 και 3 συνεδριών, ενώ η μακροχρόνια θεραπεία ζευγαριών μπορεί να είναι μεταξύ 12 και 24 συνεδριών. Η θεραπεία με ζευγάρια ενδείκνυται περισσότερο για φαινομενικά ανυπέρβλητα προβλήματα με ιστορικό σχέσεων, όπου τα συναισθήματα είναι ο στόχος και ο παράγοντας της αλλαγής. Η συμβουλευτική γάμου ή η οικογενειακή θεραπεία μπορεί να αναφέρεται σε ένα ή σε κάποιο συνδυασμό των παραπάνω.

Οι μέθοδοι μπορεί να διαφέρουν, ωστόσο οι διαφορές μπορεί να δείχνουν περισσότερα για τον τρόπο εργασίας του συμβούλου / θεραπευτή από τον τίτλο που δόθηκε στη διαδικασία. Το καθήκον και ο ρόλος ενός συμβούλου/θεραπευτή σχέσης ή ενός ζευγαριού είναι να ακούει, να σέβεται, να κατανοεί και να διευκολύνει την καλύτερη λειτουργία μεταξύ των εμπλεκομένων. Οι βασικές αρχές για έναν σύμβουλο / θεραπευτή περιλαμβάνουν:

 • Τη δημιουργία ενός εμπιστευτικού διαλόγου, ο οποίος εξομαλύνει τα συναισθήματα.
 • Το να επιτραπεί σε κάθε άτομο να ακουστεί και να ακούσει τον εαυτό του.
 • Το να παρέχει έναν καθρέφτη που να αντανακλά τις δυσκολίες της σχέσης και την κατεύθυνση της αλλαγής.
 • Την ενδυνάμωση της σχέσης με σκοπό οι εμπλεκόμενοι να πάρουν τον έλεγχο του δικού τους πεπρωμένου και να λάβουν ζωτικές αποφάσεις.
 • Την παροχή σχετικών και κατάλληλων πληροφοριών.
 • Την αλλαγή της άποψης της σχέσης.
 • Τη βελτίωση της επικοινωνίας.

 

Εκτός από τα παραπάνω, οι βασικές αρχές για έναν θεράποντα ζευγαριών περιλαμβάνουν επίσης:

 • Να προσδιοριστεί ο επαναλαμβανόμενος κύκλος αρνητικής αλληλεπίδρασης ως μοτίβο.
 • Να κατανοήσουν την πηγή των αντιδραστικών συναισθημάτων που οδηγούν στο μοτίβο.
 • Να αναπτύξουν και να αναδιοργανώσουν τις βασικές συναισθηματικές απαντήσεις στη σχέση.
 • Να διευκολυνθεί η μετατόπιση της αλληλεπίδρασης των εμπλεκομένων με τα νέα πρότυπα αλληλεπίδρασης.
 • Να δημιουργηθούν νέοι και θετικοί δεσμοί συναισθηματικών γεγονότων στη σχέση.
 • Να προωθηθεί ασφαλής συσχέτιση μεταξύ των εμπλεκομένων.
 • Να διατηρηθεί μία αίσθηση οικειότητας.

 

Σε όλες τις μεθόδους, ο σύμβουλος / θεραπευτής αξιολογεί την προσωπική ιστορία του κάθε εμπλεκομένου στη σχέση, καθώς επίσης και τη σχέση του καθώς αυτός τη διηγείται, διακόπτει με σύνεση, διευκολύνει τόσο την κλιμάκωση της αναποτελεσματικής σύγκρουσης όσο και την ανάπτυξη ρεαλιστικών, πρακτικών λύσεων, αλλά μόνο εάν αυτό είναι επωφελές και για τους δύο. Οι ατομικιστικές προσεγγίσεις για προβλήματα στις σχέσεις μπορούν να προκαλέσουν βλάβη. Ο σύμβουλος ή ο θεραπευτής ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να καταβάλουν τις καλύτερες προσπάθειές τους για να αναπροσανατολίσουν την σχέση μεταξύ τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε ραντεβού
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ

Ένας διάλογος που δίνει νόημα στη ζωή μας   «Ξέρω τι είναι καλύτερο …

Πολυφασικό Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Minnesota MMPI®-2 .(Πιστοποίηση από την ISON PSYCHOMETRICA)

Το τεστ προσωπικότητας MMPI®-2 αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο …

Τα «παιδιά – γονείς»

Φράσεις γνωστές – οικείες …. «Εσύ είσαι δυνατός!». «Εσύ θα τα καταφέρεις!». …