Αντιμετώπιση ψυχο-σωματικών νοσημάτων

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΨΥΧΟ-ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΨΥΧΟ-ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Ορισμένες φυσικές ασθένειες πιστεύεται ότι έχουν ένα ψυχικό συστατικό που προέρχεται από τις πιέσεις της καθημερινής ζωής. Ειδικότερα, μέσα σε ένα ψυχοσωματικό πλαίσιο, οι ψυχικές και συναισθηματικές καταστάσεις θεωρούνται ικανές να επηρεάσουν σημαντικά την πορεία οποιασδήποτε σωματικής ασθένειας. Η ψυχιατρική διακρίνει μεταξύ ψυχοσωματικών διαταραχών, διαταραχές στις οποίες οι διανοητικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, έκφραση ή επίλυση μίας σωματικής ασθένειας, και διαταραχών σωματοποίησης, διαταραχές στις οποίες οι ψυχικοί παράγοντες αποτελούν τη μόνη αιτία μίας σωματικής ασθένειας. Είναι δύσκολο να διαπιστωθεί αν μία ασθένεια έχει ψυχοσωματική συνιστώσα. Ένα ψυχοσωματικό συστατικό συχνά συνάγεται όταν υπάρχουν κάποιες πτυχές της εικόνας του ασθενούς που δεν καταγράφονται από βιολογικούς παράγοντες ή σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει καμία βιολογική εξήγηση. Η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση στις ψυχοσωματικές διαταραχές αφορά στο ότι η προσπάθεια διάκρισης μεταξύ αμιγώς σωματικών και μικτών ψυχοσωματικών διαταραχών είναι ολοένα και πιο ξεπερασμένη, καθώς σχεδόν όλες οι φυσικές ασθένειες έχουν ψυχικούς παράγοντες που καθορίζουν την εμφάνισή τους, την παρουσίαση, τη διατήρηση, την ευαισθησία τους στη θεραπεία και την αντιμετώπιση. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, ακόμη και η πορεία σοβαρών ασθενειών, όπως ο καρκίνος, μπορεί να επηρεαστεί από τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη γενική κατάσταση της ψυχικής υγείας. Η αντιμετώπιση τέτοιων παραγόντων είναι η αρμοδιότητα του εφαρμοσμένου τομέα της συμπεριφορικής ιατρικής. Στη σύγχρονη κοινωνία, οι ψυχοσωματικές πτυχές της ασθένειας συχνά αποδίδονται στο άγχος καθιστώντας την αποκατάσταση του άγχους έναν σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη, τη θεραπεία και την πρόληψη της ψυχοσωματικής ασθένειας. Η ψυχοθεραπεία, ιδιαίτερα όταν βασίζεται σε τακτική προσωπική αλληλεπίδραση, βοηθά ένα άτομο να μετριάσει ενοχλητικές συμπεριφορές, πεποιθήσεις, καταναγκασμούς, σκέψεις ή συναισθήματα και κατ’ επέκταση, να αλλάξει και να ξεπεράσει τα προβλήματά του, στοχεύοντας στη βελτίωση της ευημερίας και της ψυχικής και της σωματικής του υγείας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε ραντεβού
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ

Ένας διάλογος που δίνει νόημα στη ζωή μας   «Ξέρω τι είναι καλύτερο …

Πολυφασικό Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Minnesota MMPI®-2 .(Πιστοποίηση από την ISON PSYCHOMETRICA)

Το τεστ προσωπικότητας MMPI®-2 αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο …

Τα «παιδιά – γονείς»

Φράσεις γνωστές – οικείες …. «Εσύ είσαι δυνατός!». «Εσύ θα τα καταφέρεις!». …